หมายเหตุ: หากการชําระเงินด้วยบัตรของคุณล้มเหลวคําสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากต้องการสั่งซื้อใหม่ลองใช้บัตรที่ออกโดยธนาคารอื่นหรือจ่ายเงินให้เราเป็น crypto เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10%