Witamy w gardenofgreenseedbank.com!

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania ze strony internetowej garden of green, znajdującej się pod adresem gardenofgreenseedbank.com.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z gardenofgreenseedbank.com, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków podanych na tej stronie. Nasz regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Warunków oraz Darmowego Generatora Warunków.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Informacji o Zrzeczeniu się oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i spełniającej warunki Firmy. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us", odnosi się do naszej firmy. "Strona", "Strony" lub "My", odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Akceptując nasze warunki zgadzasz się na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych drogą elektroniczną.

Cookies

Korzystamy z plików cookies. Wchodząc na stronę gardenofgreenseedbank.com, zgadzasz się na używanie plików cookies w zgodzie z Polityką Prywatności gardenofgreenseedbank.com.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, które pozwalają nam pobrać dane użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, garden of green i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na gardenofgreenseedbank.com. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z gardenofgreenseedbank.com dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Nie wolno ci:

 • Republish material from gardenofgreenseedbank.com
 • Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z gardenofgreenseedbank.com
 • Odtwarzanie, powielanie lub kopiowanie materiałów z gardenofgreenseedbank.com
 • Redystrybucja treści z gardenofgreenseedbank.com

Niniejsza umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Część tej strony oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w pewnych obszarach strony. garden of green nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii garden of green, jej agentów i/lub firm stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieściły. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, garden of green nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze lub za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

garden of green zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają materiałów zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób naruszających prawo, stanowiących naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz garden of green niewyłącznej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, edycję i upoważnienie innych do wykorzystania, reprodukcji i edycji wszelkich Twoich Komentarzy w dowolnej i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają linki do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane Firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub przedsiębiorstw;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak ogrodu zieleni; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieścić link do naszej strony głównej, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail do garden of green. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, informacji kontaktowych, a także adresu URL swojej strony, listy adresów URL, z których zamierzasz linkować do naszej strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chciałbyś linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy firmowej; lub
 • Poprzez zastosowanie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi link; lub
 • Poprzez użycie innego opisu naszej Strony, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony linkującej.

Wykorzystanie logo Garden of Green lub innych elementów graficznych w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na znak towarowy jest zabronione.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na Twojej Stronie. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na jego Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Strony. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy Ci bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Oświadczenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączenie wszelkich naszych lub Państwa zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.